ALGEMENE VOORWAARDEN

XYZ STUDIOS

Zamenhofstraat 150 unit 10

1022 AG AMSTERDAM

 

1 HUURPERIODE EN RESERVERING

Een huurperiode bestaat uit het aantal door de huurder gereserveerde uren. Op verzoek is uitloop bespreekbaar de betaling hiervan geschied per pin of contant na afloop van de gehuurde periode. 

De huurperiode geldt voor een minimum van 4 uur inclusief het opstellen van belichting, opstellen van personen of producten en eventuele visagie. De fotostudio is te boeken door het invullen van het boekingsformulier op de website door de huurder zelf en/of per e-mail gericht aan info@xyzstudios.nl. Bij het boeken verklaart de huurder zich akkoord met deze algemene voorwaarden. De boeking is pas definitief wanneer XYZ STUDIOS deze per mail heeft bevestigd.

2 HUUROVEREENKOMST EN ANNULERING

De algemene voorwaarden zijn van kracht nadat de huurder en verhuurder akkoord zijn gegaan met de boeking. De huurder zoals ingevuld op het boekingsformulier is volledig verantwoordelijk voor alle personen en/of dieren die vanwege de boeking aanwezig zijn of aanwezig waren op het terrein van XYZ STUDIOS. Onder de naam huurder in deze algemene voorwaarden worden ook verstaan alle personen die vanwege de huurder in de studio aanwezig zijn of zijn geweest. 

In het huurbedrag is inbegrepen het gebruik van de aanwezige apparatuur behorende bij de fotostudio, onbeperkt koffie en thee, gebruik van de make-up area, lounge area, work space en gebruik van de toiletten en kleedruimte. 

Bij annulering van de fotostudio door huurder binnen 1 week voor aanvang van de huurperiode, is deze aan de verhuurder 50% van de huursom verschuldigd. Bij annulering van de fotostudio binnen 48 uur voor aanvang van de huurperiode, is deze aan verhuurder 100% van de huursom verschuldigd. 

De huurprijs en eventueel bijkomende kosten zijn op de website vermeld. 

Annulering kan puur en alleen via e-mail naar info@xyzstudios.nl

Bij no show wordt 100% in rekening gebracht.

3 AANSPRAKELIJKHEID EN ONDERHOUD

De huurder van de fotostudio is aansprakelijk voor schade en diefstal van al de ter beschikking gestelde apparatuur, gebruiksvoorwerpen en gebouwen. De huurder erkent, ook namens alle aanwezige personen vanwege zijn huurperiode, bij akkoordverklaring van deze algemene voorwaarden automatisch de aansprakelijkheid van het gehuurde en verklaart daarmee tevens te beschikken over de vaardigheden om het gehuurde correct te gebruiken en te onderhouden. 

De huurder dient voor gebruik van de apparatuur deze te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Als bij die controle blijk is van beschadiging of vermissing, dient dit door de huurder vooraf gemeld te worden. 

Indien er vooraf geen gebreken zijn doorgegeven zullen alle geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik voor rekening van de huurder zijn. Onder geen voorwaarde mag iets uit de studio worden meegenomen of geleend.Bij het niet netjes achterlaten van de studio of zonder die te hebben schoongemaakt is de verhuurder verplicht schoonmaakkosten in rekening te brengen.  

4 BETALING

Betaling van de fotostudio dient per pin of contant te worden voldaan na afloop van de boeking. 

5 VERZEKERING, SCHADE, DIEFSTAL EN BEVEILIGING

De huurder verklaart door middel van akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, in het bezit te zijn van een deugdelijke WA-verzekering. Beschadigingen en vermissingen dienen door huurder onmiddellijk aan verhuurder gemeld te worden. Beschadiging en vermissing dienen door de huurder vergoed te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht de polisvoorwaarden van zijn WA-verzekering. 

Verlies en diefstal wordt onmiddellijk aan de politie doorgegeven. In verband met uw en onze veiligheid wordt de fotostudio bewaakt door een geavanceerd alarmsysteem.

6 FLOORMANAGEMENT

De huurder gaat akkoord dat de eigenaar van XYZ STUDIOS of een vertegenwoordiger van XYZ STUDIOS altijd het recht heeft om op de vloer aanwezig te zijn. Voor privacygevoelige shoots kan er vooraf worden overlegd. We zullen ons in dat geval zoveel mogelijk terugtrekken tijdens de shoots.

7 ANDERE BEPALINGEN – HUISREGELS

1 De huurder is verantwoordelijk voor iedereen die hij voor zijn shoot toegang tot het terrein verleent.

2 Denk bij gebruik van geluidsapparatuur aan onze buren en zet het niet te hard.

3 Na gebruik de fotostudio weer netjes achterlaten. De vloer aanvegen en alle gebruikte bestek/servies in de vaatwasser plaatsen. 

4 Op geen enkele manier mag er overlast worden veroorzaakt.

5 Met de fotostudio, apparatuur en andere goederen dient voorzichtig en verantwoord te worden omgegaan.

Bij het niet naleven van de huisregels kan de huur tussentijds worden beëindigd, er zal dan geen restitutie van de betaling plaatsvinden.

8 PRIVACYBELEID

XYZ STUDIOS zal altijd vertrouwelijk omgaan met de gegevens van onze huurders. Hier geven wij informatie wat wij doen met de gegevens die wij verzamelen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te gaan met ons privacy beleid. Indien je een fotostudio huurt bij XYZ STUDIOS in Amsterdam wordt er gevraagd om een naam, telefoonnummer, adres en email adres. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken om te communiceren over onze diensten en om de factuur op te maken. We zullen deze gegevens ook nooit verstrekken aan derden.

1 januari 2019